Uwaga nowość! Warsztaty dla fizjoterapeutów z SMA

"Ocena funkcjonalna pacjenta z SMA"

W dniu 15 marca w godzinach 10.00-16.00 odbędą się warsztaty przeznaczone dla fizjoterapeutów i lekarzy rehabilitantów Warsztaty będą składać się z części wykładowej i praktycznej.

Program Warsztatów

09:30-10:00

Rejestracja

10:00-13:00

Warsztaty I część
Historia naturalna SMA - prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
Leczenie SMA i rola rejestru pacjentów - dr n. med. Anna Łusakowska
Ocena funkcjonalna osób z rdzeniowym zanikiem mięśni - wybrane skale funkcjonalne teoria:
CHOP INTEND - mgr Iza Kępa
HFSME, HINE - mgr Zuzanna Gierlak-Wójcicka

13:00-13:40

Lunch

13:40-16:00

Warsztaty II część
Ocena funkcjonalna osób z rdzeniowym zanikiem mięśni - wybrane skale funkcjonalne praktyka:
CHOP INTEND - mgr Iza Kępa
HFSME, HINE - mgr Zuzanna Gierlak-Wójcicka

W trakcie warsztatów zapewniamy serwis kawowy

Udział w warsztatach mogą brać jedynie fizjoterapeuci i lekarze z ośrodków prowadzących program lekowy rdzeniowego zaniku mięśni.

Warsztaty będą się odbywały w wydzielonej sali równolegle do wykładów pierwszego dnia. Rejestracja na warsztaty nie wymaga rejestracji na konferencję. Maksymalna liczba uczestników - 25. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikaty.

Aby wziąć udział w warsztatach prosimy o rejestrację - Rejestracja

 

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40