Rejestracja uczestnictwa

Elektroniczny formularz rejestracji Pola oznaczone gwiazdką * są wymagane.
Dane osoboweAdres ,  
,  
Opcje uczestnictwa


,  
,  
Dane do faktury

,  
,  
Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur , duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej na adres e-mail podany powyżej. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.
Dane do wysyłki faktury ,  
,  
Uwagi
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Medius sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 26a, 01-381 Warszawa, jako administratora danych osobowych w celu organizacji niniejszej konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Oświadczam, iż jestem świadom/-a, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, że w każdym czasie przysługuje mi prawo wglądu w treść swoich danych oraz prawo żądania ich zmiany lub usunięcia.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Medius sp. z o.o. informacji marketingowych dotyczących: usług świadczonych oraz konferencji organizowanych przez Medius Sp. z o.o., rozumianych jako informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną, pocztową lub telefoniczną. Oświadczam, iż jestem świadomy/-a, że w każdym czasie mogę zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej.
Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych przez firmę IMS Health Technology Solutions Poland Sp. z o.o., właściciela Portalu Medycznego dla lekarzy Esculap.com, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22, jako administratora danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), w celach marketingowych, edukacyjnych i naukowych. Oświadczam, iż jestem świadom/-a, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, że w każdym czasie przysługuje mi prawo wglądu w treść swoich danych oraz prawo żądania ich zmiany lub usunięcia.

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40