Program ramowy

Dzień I, piątek, 15 maja 2020   

10:50-11:00

Otwarcie Konferencji

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

11:00-12:30

Sesja I. 100 lat minęło. Historia i współczesność Kliniki Neurologii WUM

 

12:30-13:30

Przerwa - lunch

13:30-15:00

Sesja II. Choroby nerwowo-mięśniowe 

 

15:00-15:30

Przerwa

15:30-16:30

Sesja III. Neuropatie

 

16:30-17:30

Sesja IV. Choroby neurodegeneracyjne

 

17:30-18:15

LUDZIE RENESANSU W NEUROLOGII

 

 

Dzień II, sobota, 16 maja 2020   

08:30-09:30

Sesja V. Choroby Układu pozapiramidowego (zaburzenia ruchowe)

 

09:30-10:30

Sesja VI. Stwardnienie rozsiane

 

10:30-11:00

Przerwa

11:00-12:30

Sesja VII. Udar mózgu

 

12:30-13:30

Przerwa - lunch

13:30-14:30

Sesja VIII. Autoimmunizacyjne choroby układu nerwowego

 

14:30-15:30

Sesja IX. Neurofizjologia kliniczna

 

15:30-16:30

Sesja X. Zespoły bólowe w neurologii

 

16:30

Zakończenie konferencji

 


W trakcie konferencji przewidziano wystąpienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40