Konferencja przeniesiona na 27-28 listopada 2020 r.
Konferencja przeniesiona na 27-28 listopada 2020 r.

Patronat:

Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Komitet Naukowy:

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

Honorowa Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. med. Anna Kamińska

Program konferencji

Dzień I, piątek, 27 listopada 2020 r.

09:00-10:30

Warsztaty. Stwardnienie rozsiane a planowanie rodziny

Prowadzą:

prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska,
dr n. med. Monika Nojszewska,
dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska.

 

11:00-12:30

Sesja I.  100 lat minęło...

Przewodniczą:

prof. dr hab. n. med. Anna Kamińska

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

12:30-13:30

Lunch

13:30-14:55

Sesja II.  Choroby nerwowo-mięśniowe 

Przewodniczą:

dr hab. n. med. Małgorzata Dorobek

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik

13:30-13:45

Przełom w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk (Warszawa)

13:45-14:00

Standard i perspektywy leczenia dystrofii mięśniowej Duchenne'a (DMD) i późnej postaci choroby Pompego

dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik (Warszawa)

14:00-14:15

Jak diagnozować dystrofie dwuobręczowe

dr Anna Macias (Warszawa)

14:15-14:30

Dystrofie miotoniczne - choroby wieloukładowe

dr n. med. Anna Łusakowska (Warszawa)

14:30-14:45

Zastosowanie nowoczesnych metod genetycznych w diagnostyce wiotkiego dziecka

dr n. med. Maria Jędrzejowska (Warszawa)

14:45-14:55

Dyskusja

14:55-15:15

Przerwa

15:15-16:35

Sesja III.  Neuropatie

Przewodniczą:

prof. dr hab. med. Jan Kochanowski

prof. dr hab. med. Andrzej Kochański

dr n. med. Marta Lipowska

15:15-15:30

Zespół Guillain-Barre i jego odmiany

dr n. med. Andrzej Opuchlik (Warszawa)

15:30-15:55

Jak rozpoznać i leczyć przewlekłą zapalną polineuropatię demielinizacyjną

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk (Warszawa)

15:55-16:10

Neuropatie dziedziczne Charcot-Marie-Tooth

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kochański (Warszawa)  

16:10-16:25

Rzadkie neuropatie dziedziczne

dr n. med. Marta Lipowska (Warszawa)

16:25-16:35

Dyskusja

16:35-16:55

Przerwa

16:55-18:05

Sesja IV. Choroby neurodegeneracyjne

Przewodniczą:

prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska-Kotowicz

dr hab. n. med. Dorota Dziewulska

prof. dr hab. n. med. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz

16:55-17:10

Rola badania patomorfologicznego we współczesnej diagnostyce chorób neurodegeneracyjnych

prof. dr hab. n. med.  Przemysław Nowacki (Szczecin)

17:10-17:25

Perspektywy terapii choroby Alzheimera

prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska-Kotowicz (Warszawa)

17:25-17:40

Dziedziczne angiopatie mózgowe w praktyce 

dr hab. n. med. Dorota Dziewulska (Warszawa)

17:40-17:55

Standard i perspektywy leczenia stwardnienia bocznego zanikowego

prof. dr hab. n. med. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz (Warszawa)

17:55-18:05

Dyskusja

18:05-18:50

Ludzie renesansu w neurologii

Przewodniczą:

dr Jacek Bojakowski

prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki

18:05-18:20

Sztuka w neurologii, neurologia w sztuce

dr Jacek Bojakowski (Warszawa)

18:20-18:35

Neurolog w Papui Nowej Gwinei

dr n med. Justyna Pigońska (Łódź)

18:35-18:50

Quiz wiedzy z neurologii i o Klinice Neurologii

dr Anna Frączek (Warszawa)


Dzień II, sobota, 28 listopada 2020 r.

08:30-09:40

Sesja V.  Choroby układu pozapiramidowego

Przewodniczą:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman

dr n. med. Zygmunt Jamrozik

prof. dr hab. n. med. Piotr Janik

08:30-08:45

Podłoże molekularne choroby Parkinsona

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski (Warszawa)

08:45-09:00

Mechanizmy neurodegeneracji w zaburzeniach ruchowych

prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman (Warszawa)

09:00-09:15

Farmakoterapia choroby Parkinsona

prof. dr hab. n. med.  Urszula Fiszer (Warszawa)  

09:15-09:30

Fenomenologia tików

prof. dr hab. n. med. Piotr Janik (Warszawa)

09:30-09:40

Dyskusja

09:40-10:50

Sesja VI.  O SM i nie tylko

Przewodniczą:

prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

dr n. med. Jacek Zaborski

 prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska

09:40-09:55

Nowe kryteria diagnostyczne SM.

prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska (Warszawa)

09:55-10:10

Nowości w terapii SM 2020

prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak (Lublin)

10:10-10:25

Leczenie stwardnienia rozsianego w codziennej praktyce

dr n. med. Monika Nojszewska (Warszawa)
Grant edukacyjny firmy Biogen

10:25-10:40

Nasze doświadczenie w leczeniu NMOSD

dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska (Warszawa)

10:40-10:50

Dyskusja

10:50-11:10

Przerwa

11:10-12:35

Sesja VII.  Udar mózgu

Przewodniczą:

dr n. med. Andrzej Opuchlik

dr n. med. Jarosław Pniewski

prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz

11:10-11:25

Organizacja opieki - leczenie ostrej fazy udaru mózgu w Polsce

prof. dr hab. med. Danuta Ryglewicz (Warszawa)

11:25-11:40

Jak skróciliśmy czas door to needle - leczenie ostrej fazy udaru w Klinice Neurologii na Banacha

dr Antoni Ferens/dr n. med. Aleksandra Golenia (Warszawa)

11:40-11:55

Trombektomia mechaniczna w leczeniu udaru

dr hab. n. med. Adam Kobayashi (Warszawa)  

11:55-12:10

Prewencja wtórna udaru niedokrwiennego

dr n. med. Jarosław Pniewski (Warszawa)

12:10-12:25

Usprawnianie po udarze

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk (Warszawa)  

12:25-12:35

Dyskusja

12:35-13:35

Przerwa - lunch

13:35-14:45

Sesja VIII.  Autoimmunizacyjne choroby układu nerwowego

Przewodniczą:

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

dr n. med. Piotr Szczudlik

13:35-13:50

Autoimmunizacja po obu stronach synapsy: miastenia i zespół Lamberta-Eatona

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk (Warszawa)

13:50-14:05

Miopatie zapalne

dr n. med. Biruta Kierdaszuk (Warszawa)

14:05-14:20

Autoimmunizacyjne zapalenia mózgu

dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska (Warszawa)

14:20-14:35

Padaczka jako choroba z autoagresji

dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska (Warszawa)

14:35-14:45

Dyskusja

14:45-16:10

Sesja IX.  Nowatorskie terapie w codziennej praktyce - programy lekowe NFZ

Przewodniczą:

dr n. med.  Monika Nojszewska

dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska

dr hab. n. med.  Anna Potulska-Chromik

14:45-15:00

Rdzeniowy zanik mięśni

dr n. med. Anna Łusakowska (Warszawa)
Grant edukacyjny firmy Biogen

15:00-15:15

Stwardnienie rozsiane

dr n. med. Monika Nojszewska (Warszawa)

15:15-15:30

Postać późna choroby Pompego

dr n. med. Grzegorz Witkowski (Warszawa)

15:30-15:45

Leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych

dr n. med. Marta Lipowska (Warszawa)

15:45-16:00

Leczenie spastyczności

dr hab. n. med.  Potulska-Chromik (Warszawa)

16:00-16:10

Dyskusja

16:10-16:30

Przerwa

16:30-17:40

Sesja X.   Zespoły bólowe w neurologii

Przewodniczą:

dr hab. n. med. Izabela Domitrz

prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski

prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

16:30-16:45

Diagnostyka różnicowa bólów głowy w świetle nowych kryteriów diagnostycznych

dr hab. n. med. Izabela Domitrz (Warszawa)

16:45-17:00

Szyjnopochodny ból głowy

prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski (Poznań)

17:00-17:15

Leczenie bólu neuropatycznego

 prof. dr hab. n. med. Adam Stępień (Warszawa)   

17:15-17:30

Bóle krzyża

prof. dr hab. n. med. Robert Gasik (Warszawa)

17:30-17:40

Dyskusja

17:40

Zakończenie konferencji

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40