Patronat:

Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Program Konferencji

Dzień I, piątek, 25 maja 2018 r.

11:15-11:30

Otwarcie Konferencji
prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

11:30-13:20

Sesja I. Od objawu do rozpoznania

11:30-11:50

Wzorce objawów w neuromiologii

11:50-12:10

Pacjent z odsiebnym niedowładem (PNP, miopatia/DM)

12:10-12:30

Pacjent z ksobnym niedowładem (SMA, LGMD/osiowe)

12:30-12:50

Pacjent z asymetrycznym niedowładem (MMN, FSHD)

12:50-13:10

Pacjent ze zmiennym niedowładem (MG/LEMS, PP)

13:10-13:20

Dyskusja

13:20-14:00

Przerwa - lunch

14:00-15:30

Sesja II. Wiele przyczyn bólu

14:00-14:20

Fibromialgia czy polimyalgia

14:20-14:40

Bóle mięśni w miopatiach

14:40-15:00

Polekowe bóle mięśni

15:00-15:20

Jak rozpoznać ból psychogenny

15:20-15:30

Dyskusja

15:30-15:50

Przerwa

15:50-17:40

Sesja III. „Coś nie tak" w badaniach laboratoryjnych

15:50-16:10

Jak interpretować wyniki nowoczesnych badań genetycznych

16:10-16:30

Wysokie CK

16:30-16:50

Odnerwienie

16:50-17:10

Neurografia - jaka to neuropatia

17:10-17:30

Nacieki zapalne w biopsji mięśnia

17:30-17:40

Dyskusja


Dzień II, sobota, 26 maja 2018 r.

09:00-10:30

Sesja IV. Groźne powikłania chorób nerwowo-mięśniowych

09:00-09:20

Niewydolność oddechowa

09:20-09:40

Rabdomioliza i hipertermia złośliwa

09:40-10:00

Czy bać się szczepień u pacjenta z chorobą mięśni?

10:00-10:20

Komunikacja z pacjentem i jego rodziną w stanach nagłych

10:20-10:30

Dyskusja

10:30-10:50

Przerwa

10:50-12:20

Sesja V. Co nowego w chorobach nerwowo-mięśniowych - zalecenia 2018

10:50-11:10

How to diagnose and treat congenital myasthenic syndromes

11:10-11:30

Standard opieki w SMA

11:30-11:50

Standard opieki w dystrofiach miotonicznych

11:50-12:10

Standard opieki kardiologicznej

12:10-12:20

Dyskusja

12:20-13:00

Przerwa - lunch

13:00-14:50

Sesja VI. Terapia chorób mięśni

13:00-13:20

SMA

13:20-13:40

Neuropatie zapalne

13:40-14:00

MG

14:00-14:20

TTR

14:20-14:40

Leczenie żywieniowe

14:40-14:50

Dyskusja

14:50

ZakończenieZaproszeni wykładowcy:

Swój udział potwierdzili dwaj wybitni eksperci:

-prof. Hanns Lochmüller z Monachium

-prof. Eduardo Nobile-Orazio z Mediolanu
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40