PROGRAM

Czwartek, 16 czerwca 2016

10.30-10.45 Otwarcie konferencji.
                     prof. dr hab. med. Anna Kamińska

10.45-11.00 Klinika Neurologii WUM. Choroby nerwowo-mięśniowe …. Nasze miejsce.
                     prof. dr hab. med. Anna Kamińska

11.00-12.15 Sesja I. Neuropatie nabyte.
                     Prowadzący: prof. dr hab. med. Anna Kamińska, prof. Eduardo Nobile-Orazio

11.00-11.45 CIDP i warianty.
                     prof. Eduardo Nobile-Orazio

11.45-12.15 Wieloogniskowa neuropatia ruchowa - jak rozpoznać i różnicować.
                     dr med. Marta Lipowska


12.15-13.00 Lunch

13.00-14.45 Sesja II. Neuropatie nabyte - cd.
                     Grant edukacyjny firmy Baxter
                     Prowadzący: prof. dr hab. med. Anna Kostera-Pruszczyk, prof. dr hab. med. Jarosław Sławek

13.00-13.30 Zespół Guillaina-Barrego i warianty
                     prof. dr hab. med. Jarosław Sławek

13.30-14.00 Zespół Guillaina-Barrego o ciężkim przebiegu: rozpoznanie i postępowanie.
                     dr med. Andrzej Opuchlik
14.00-14.30 Immunoterapie polineuropatii zapalnych.
                     prof. dr hab. med. Anna Kostera-Pruszczyk

14.30-14.45 Program terapeutyczny NFZ - leczenie immunoglobulinami.
                     dr med. Marta Lipowska


14.45-15.15 Przerwa kawowa

15.15-17.15 Sesja III. Neuropatie.
                    Prowadzący: dr med. Hanna Drac, prof. dr hab. med. Andrzej Kochański

15.15-15.45 Neuropatia amyloidowa - kiedy podejrzewać, jak leczyć ?
                    Grant edukacyjny firmy Pfizer
                     dr med. Hanna Drac

15.45-16.15 Neuropatie Charcot-Marie-Tooth.
                     prof. dr hab. med. Andrzej Kochański

16.15-16.45 Polineuropatie paraneoplastyczne - obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie.
                     prof. dr hab. med. Sławomir Michalak

16.45-17.15 Leczenie bólu neuropatycznego i rola interakcji lekowych w wyborze skutecznej terapii.
                     prof. dr hab. med. Monika Białecka

17.15-17.45 Obraz kliniczny i diagnostyka neuropatii cukrzycowych
                    Grant edukacyjny firmy WÖRWAG Pharma
                     dr hab. med. Kazimierz Tomczykiewicz

18.00            Koktajl


Piątek, 17 czerwca 2016

9.00-11.00 Sesja IV. Choroby mięśni uwarunkowane genetycznie.
                     Prowadzący: prof. dr hab. med. Anna Kamińska, dr med. Anna Łusakowska

9.00-9.30 Heterogenność genotypowa i fenotypowa miopatii miofibrylarnych.
                     prof. dr hab. med. Anna Kamińska

9.30-10.00 Dystrofie miotoniczne.
                     dr med. Anna Łusakowska

10.00-10.20 Diagnostyka genetyczna zespołów miotonicznych.
                     dr med. Wioletta Krysa, dr med. Anna Sułek

10.20-10.40 Miopatie mitochondrialne.
                     dr med. Biruta Kierdaszuk

10.40-11.00 CK-emia: czy zawsze jest objawem choroby mięśni?
                    Grant edukacyjny firmy Sanofi Genzyme
                     dr med. Anna Potulska-Chromik

11.00-11.20 Przerwa kawowa

11.20-12.40 Sesja V. Leczenie przewlekłych chorób nerwowo-mięśniowych.
                     Prowadzący: prof. dr hab. med. Jarosław Czubak, dr med. Andrzej Opuchlik

11.20-11.40 Fizjoterapia chorób nerwowo-mięśniowych.
                     mgr Jan Sznajder

11.40-12.00 Leczenie ortopedyczne w chorobach nerwowo - mięśniowych.
                     prof. dr hab. med. Jarosław Czubak, dr med. Marcin Tyrakowski

12.00-12.20 Nieinwazyjna wentylacja - zasady kwalifikacji i leczenie w programie.
                     dr med. Andrzej Opuchlik

12.20-12.40 Profilaktyka i leczenie kardiomiopatii.
                     prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk

12.40-13.30 Przerwa kawowa

13.30-15.10 Sesja VI. Choroby złącza nerwowo-mięśniowego.
                    Grant edukacyjny firmy CSL Behring
                     Prowadzący: prof. dr hab. med. Anna Kostera-Pruszczyk,
                     prof. dr hab. med. Marek Gołębiowski

13.30-14.00 Heterogenność kliniczna i immunologiczna miastenii.
                     prof. dr hab. med. Anna Kostera-Pruszczyk

14.00-14.20 Obrazowanie śródpiersia w miastenii.
                     prof. dr hab. med. Marek Gołębiowski

14.20-14.40 Leczenie farmakologiczne miastenii.
                     dr med. Justyna Kubiszewska

14.40-15.10 Paranowotworowe choroby złącza nerwowo-mięśniowego.
                     dr med. Piotr Szczudlik

15.10            Zamknięcie konferencji. Rozdanie certyfikatów.
                     prof. dr hab. med. Anna Kamińska

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40